Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji Świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

ECDL (ang. European Computer Driving Licence) - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest ogólnoeuropejską akcją CEPIS (ang. - Council of European Professional Informatics Societies, tj. Stowarzyszenia Europejskich Profesjonalnych Towarzystw Informatycznych), która ma na celu ujednolicenie i udokumentowanie poziomu wiadomości z podstaw wykorzystania technik informatycznych. Akcja poparta przez Wspólnotę Europejską rozwija się w Europie od końca 1996 roku.

Aby otrzymać ECDL trzeba zdać siedem egzaminów (jednolitych w całej Europie) z następujących dziedzin:

  • Moduł 1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
  • Moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami
  • Moduł 3. Przetwarzanie tekstów
  • Moduł 4. Arkusze kalkulacyjne
  • Moduł 5. Użytkowanie baz danych
  • Moduł 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
  • Moduł 7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja


Aby usprawnić zdawanie egzaminów wprowadzono System Egzaminacyjny ECDL, który jest dostępny pod adresem: https://eecdl.pl/system.

Egzaminy można zdawać w ciągu 3 lat u dowolnych egzaminatorów, w dowolnym kraju Europy. Po zdaniu ostatniego egzaminu zdający otrzymuje Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, który jest honorowany w całej Europie.

W Polsce egzaminy przeprowadza się i wydaje Europejskie Certyfikaty Umiejętności Komputerowych począwszy od 1997 roku. Organizacją egzaminów zajmuje się Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Centra Egzaminacyjne ECDL. Egzaminy przeprowadzają przeszkoleni egzaminatorzy. Koordynacją ich działań zajmują się regionalni koordynatorzy ECDL.

Nad całością czuwa Polskie Biuro ECDL:

02-508 Warszawa
ul. Puławska 39 lok. 4
tel. +48 22 636 18 47
fax +48 22 636 89 87
e-mail: biuro@ecdl.pl,
www: http://www.ecdl.pl.

Regionalnym koordynatorem ECDL dla Szczecina jest:

mgr Mirosław Zajdel (tel. 501 072 951, e-mail: miroslaw.zajdel@ecdl.pl)

Korzyści.
ECDL jest niezależnym certyfikatem, potwierdzającym określony poziom umiejętności. Z tego faktu wynika szereg korzyści, zarówno dla zdających egzaminy jak i dla potencjalnych pracodawców. Przystępujący do zdawania mogą sprawdzić swoje umiejętności niezależnie od sposobu ich nabycia: kursy, szkoła, uczelnia, samokształcenie. Zwiększa to jego szansę na rynku pracy. Umożliwia także wylegitymowanie się swoimi umiejętnościami za granicą. Pracodawca natomiast nie musi weryfikować umiejętności potencjalnych pracowników - wystarczy mu bowiem ECDL. Całość programu ECDL jest ukierunkowana na wzrost efektywności wykorzystania technologii informatycznych.

Kto zdaje egzaminy?
Przekrój osób starających się o ECDL jest bardzo różny. Od uczniów szkół gimnazjalnych, średnich i studentów (tych jest najwięcej) po osoby starsze, które w dokształcaniu widzą szansę na polepszenie warunków pracy i płacy. ECDL uzyskują osoby wszystkich zawodów ze względu na powszechność stosowania technologii informatycznych.

Przeprowadzanie egzaminów.
Egzaminy przeprowadza m. in. Centrum Egzaminacyjne ECDL PL-CE0013 Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.


Zestaw pytań do egzaminu próbnego moduł VII


Copyright © Szczecin 2015 by mgr inż. Tadeusz Pietrzak, e-mail: t.pietrzak@wp.pl, www,tp.szczecin.pl